Het klacht en tuchtrechtregelement van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en TCZ is van toepassing. Klachtenfunctionaris is Quasir en geschillencommissie is de Stichting Zorggeschil.