Werkwijze bij medische redenen

Bij het eerste consult zal er een intake gesprek plaatsvinden. U kunt daar tijd in besparen door het intakeformulier van te voren te downloaden en deze in te vullen. Dit formulier is te vinden onder de knop reserveren.
Vervolgens kunt u het formulier sturen naar info@Shiatsuzwf.nl
De gegevens die wij hiermee verkrijgen zijn strikt persoonlijk en worden alleen gebruikt om te bepalen hoe we het beste de klachten kunnen behandelen.
Vervolgens wordt er met u een afspraak gemaakt voor een consult.
Na kennismaking, overeenstemming en uitleg over de behandeling kunnen we dan direct hiermee beginnen.
Wij zijn aangesloten bij de NVST en de RBCZ en worden derhalve door verschillende zorgverzekeraars vergoed (zie hiervoor uw polisvoorwaarden of informeer bij uw verzekering).

Enkele wetenswaardigheden ….

Uit onderzoek is gebleken dat zuigelingen die niet worden aan geraakt, zich niet ontwikkelen.

Voor een baby is het dus van levensbelang dat hij regelmatig op een gewenste manier wordt aangeraakt.
Hieruit mogen we gerust de conclusie trekken dat het ook op latere leeftijd voor de mens erg belangrijk is op een gewenste manier aangeraakt te worden.
Dit zowel ten behoeve van het lichamelijk als geestelijk welbevinden.
Ook als therapie is de aanraking een waardevol middel om gezond te blijven of gezondheid te herwinnen.
Onderzoek in Maryland (USA) wees uit dat zelfs een hand even licht op iemands arm laten rusten de bloeddruk van de ontvanger al verlaagt.

Aanraken verbetert daarnaast de onregelmatige hartslag van hartpatienten en het immuunsysteem van zieken.
Het effect is te danken aan een ketlingreactie: aanraken ontspant en hierdoor vermindert het niveau van stresshormonen als cortisol in het bloed.
(Bron: Life Care Health Foundation, Maryland, USA)
Een onderzoek naar stress bij Roemeense kinderen die opgroeiden in weeshuizen laat zien dat gebrek aan aandacht en aanrakingen hun groei remde en hun gedrag negatief beïnvloedde.

Conclusie van dit onderzoek: aanraking verlicht stress en daardoor wordt het immuunsysteem gestimuleerd. (Bron: Harvard Medical School)
Hardlopen is een probaat middel tegen stress, zoals veel hardlopers al hebben ontdekt. Maar ook de wetenschap komt met bewijzen.

Het Britse duo Roth en Holmes onderzocht het effect van lichamelijke fitheid op stress in jonge, gezonde volwassenen en concludeerde dat fitte mensen(sporters) minder gezondheidsproblemen ondervinden van stress dan niet-sporters.
Volgens ander onderzoek zijn fysiek title mensen ook beter in staat om te gaan met zeer ingrijpende en stressvolle gebeurtenissen zoals het verlies van een familielid, een scheiding of financiele problemen.
Daarnaast toonde de Amerikaanse wetenschapper Richard Dienstbier aan dat hardlopers na minstens 10 kilometer te hebben gelopen beduidend minder heftig reageerden op bepaalde stimuli zoals lawaai en kou.
Dit stressreducerende effect was tot 5 uur na de training nog merkbaar.
De huid zit boordevol minisensoren voor het ontvangen van signalen van buitenaf zoals kou, warmte, pijn, druk en tast.

Die sensoren leiden met flinterdunne kabeltjes naar het ruggenmerg, dat signalen naar de somatosensorische cortex leidt, een hersengebied dat het gevoel in aile lichaamsdelen regelt.
Worden de sensoren gestimuleerd, dan zenden ze met hoge snelheid hun signaal naar de cortex.
Die staat op zijn beurt weer in verbinding met het diepergelegen emotionele brein, dat besluit of een aanraking leidt tot hormonale reacties.
Kauwgom kan helpen tegen stress. Onderzoekers hebben studenten onderzocht die een bepaalde prestatie moesten leveren.

De kauwende deelnemers waren kalmer, alerter en minder bezorgd. Ook hun cortisolgehalte was lager.
Aangenomen wordt dat kauwen de bloedtoevoer naar de hersenen verbeterd waardoor het kalmerende effect ontstaat.
(Bron: Northumbria University, Engeland)

Uit diverse andere onderzoeken blijkt steeds, dat (stoel)massage een bloeddrukverlagend – met name op de bovendruk – en stressverlagend effect heeft.

De verlaging van de diastolische (onder)druk is meer afhankelijk van het soort massage dat gegeven wordt: ontspannende technieken sorteren hier meer effect dan drukpunttechnieken en sportmassage.
In alle gevallen levert (stoel)massage een toename van het welbevinden op. Als mensen de keus krijgen tussen (stoel)massage of een even effectieve andere ontspanningstechniek, kiezen ze unaniem voor de massage.
Een onderzoek in 2006 onder 60 verpleegkundigen in Australie, geheel volgens de regels uitgevoerd, toont aan dat een wekelijkse 15 minuten durende massage op de werkplek de psychologische stresslevels omlaag brengt.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat massagetherapie depressiviteit en angst/bezorgdheid kan verminderen.

Proefpersonen in een onderzoek naar massage bij lage rugpijn hadden langere tijd minder last van depressiviteit en angst/bezorgdheid.
Recent onderzoek naar massage bij vrouwen met borstkanker lijkt dit te bevestigen. (Bron: International Journal of Neuroscience, 2001/2005)
Massagetherapie lijkt een effectieve hulptherapie voor mensen die last hebben van lage rugpijn, zo blijkt onder andere uit wetenschappelijk onderzoek dat in 2001 verscheen.

(Bron: International Journal of Neuroscience, 2001)
Massagetherapie is goed voor het immuunsysteem. Massage vermindert de hoeveelheid ‘stresshormonen’ (cortisol, adrenaline). Daardoor kan het zenuwstelsel overschakelen op herstelprocessen.

Het aantal afweercellen (natural killer cells en Iymfocyten) neemt toe, zoals o.a. zichtbaar was in dit onderzoek naar massage bij vrouwen met borstkanker.
(Bron: International Journal of Neuroscience, april 2005)
Hoofdpijn kan worden verlicht en voorkomen door het nemen van regelmatige massages.

Dit is het resultaat van onderzoek door de vooraanstaande Touch Research Institutes in de Verenigde staten.
(Bron: Quinn, C., Chandler, C., & Moraska, A. (2002). Massage therapy and frequency of chronic tension headaches.
American Journal of Public Health, 92, 1657-1661)
Hardlopen blijkt ook goed te werken bij angststoornissen.

In de jaren ’80 toonde bewegingswetenschapper William Morgan met een onderzoek aan dat een krachtige fysieke inspanning zoals hardlopen angsten en spanningen vermindert.
Uit zijn onderzoek kwam naar voren dat die vermindering langer standhield als het werd veroorzaakt door sport en beweging dan via andere methodes.
Beweging blijkt soms zelfs effectiever dan medicijnen.
Vijftien minuten lichamelijke inspanning met een hartslag van 100 slagen per minuut blijkt een groter rustgevend effect op de spierspanning te hebben dan een dosis van een kalmeringsmiddel, aldus een Amerikaans onderzoek uit 1981.
Er is tevens wetenschappelijk bewijs voor het feit dat hardlopen helpt tegen neerslachtigheid.
In steeds meer ziekenhuizen wordt gewerkt met therapeutisch aanraken: door middel van bijvoorbeeld een hand- of voetmassage.

Het helpt patienten om wat comfortabeler door bijvoorbeeld een chemokuur te komen, zich pretliger te voelen en beter met chronische pijn om te gaan.
De signalen van aanrakingsensoren in de huid gaan sneller naar de hersenen dan die van de pijnsensoren.
Hierdoor worden de zenuwbanen naar de hersenen gedempt en minder gevoelig voor pijn en wordt minder pijn ervaren.
(Wikipedia: poorttheorie Melzack/Wall: deze theorie beschrijft dat het ruggenmerg niet aileen schadelijke prikkels doorgeeft aan het centrale zenuwstelsel,
waar pijngewaarwording plaatsvindt, maar dat datzelfde centrale zenuwstelsel in staat is de pijnprikkel te moduleren.
Dat wil zeggen dat het centrale zenuwstelsel als het ware een poort kan open- en dichtzetten om pijn in meer of mindere mate door te laten naar het centrale zenuwstelsel.)
Bijna een derde van de werkende mensen vindt dat werk een slechte invloed op de gezondheid heeft.

Frustraties over de chef en stress door een te hoge werkdruk staan bovenaan de lijst met klachten.
Ernie Randolfi, als arts verbonden aan de universiteit van Montana, stelt dat we door hard te lopen beantwoorden aan een oeroud instinct,

dat door stress wordt aangewakkerd. Bij een stressreactie vinden er namelijk zo’n 1500 biochemische reacties in het Iichaam plaats.
Die reactie stamt nog uit de tijd dat wij als jagers en verzamelaars door het leven gingen en ons uit bedreigende situatie moesten redden door te vechten of op de vlucht te slaan,
de zogenaamde ‘fight or flight response’. Volgens Randolfi bootsen we dit principe na door te gaan hardlopen.
Zo stellen we ons lichaam in de gelegenheid om de schadelijke bijproducten van de stressreactie weg te werken door te beantwoorden aan het vluchtprincipe en dus letterlijk – de benen te nemen.
Je zou natuurlijk ook kunnen gaan boksen.
Migraine kan worden verlicht door het nemen van regelmatige massages.

Dit is het resultaat van onderzoek door de vooraanstaande Touch Research Institutes in de Verenigde staten.
(Bron: Hernandez-Reif, M., Field, T., Dieter, J., Swerdlow. & Diego, M., (1998). Migraine Headaches are Reduced by Massage Therapy. Intemational Journal of Neuroscience, 96,1-11.)
Het is bewezen dat lachen gezond is en dat een lachend lichaam endorfinen produceert, stoffen die ontspannend werken.

Ook komt er meer serotonine en dopamine vrij, stoffen die depressieve gevoelens verdrijven.
Het aaien van een huisdier werkt volgens wetenschappers cholesterolen bloeddrukverlagend en is een fantastische stressbuster.

Bovendien is een hond een perfecte stok achter de deur om te gaan wandelen. Advies: neem een hond.
Bewegen is een wetenschappelijk bewezen remedie tegen depressies en werkt minstens zo goed als een antidepressivum.

Stress verhoogt allergische reacties op prikkels als voedsel, huismijt of dieren met 75%. Bij ontspanning worden de symptomen minder en duren ze korter. (Bron: American psychology association, Boston, USA)