Gegevens therapeut

Even voorstellen

Mijn naam is Jan Groenendal MANUEEL PRAKTIZIJN® Therapeut, geboren op 18 november 1958 getrouwd met Aaltje Wildschut en we hebben 3 kinderen.

 

Opleidingen/scholingen/intervisie/visitatie

 

Ik ben opgeleid in Leeuwarden bij DBA en heb daar de volgende disciplines behaald: Reflexzonetherapie, Shiatsutherapie, Natuurgeneeskundige behandeling en Massagetherapie. Door deze opleiding die ik heb afgerond op 2 juni 2012 mag ik de titel MANUEEL PRAKTIZIJN® Therapeut dragen.

Het Diploma MANUEEL PRAKTIZIJN® Therapeut is een opleiding op HBO niveau en kwalificeert de bezitter als therapeut die op professionele wijze opereert binnen het werkgebied van de lichaamsgerichte therapie. Manueel Praktizijn® is een beschermde beroepstitel die alleen kan worden toegekend door Dutch Bodywork Academy. Deze titel is als woordmerk en als beeldmerk vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau te Den Haag. 

Daarnaast heb ik op 6 juni 2016 bij de Stichting Hoger Onderwijs aan de Energieschool de Medische BasisKennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis volgens PLATO-normen behaald.

 

In de loop der jaren heb ik nog een aantal scholingen gevolgd onder andere LTBalance, Central Channel Release(CCR), Cupping, Basis Cranio, Module 1 Triggerpoint coach en Quantum Touch.

 

Jaarlijks volg ik scholingen in de MBK volgens PLATO.

Iedere 5 jaar moet ik voldoen aan een minimaal aantal uren scholing in mijn vakgebied.

 

Een paar keer per jaar heb ik intervisiebijeenkomsten met mijn collega’s.

 

Op het volgen van de scholing/intervisie wordt toezicht gehouden door mijn beroepsvereniging NVST. Deze controleert of je voldoet aan de verplichtingen.

 

Periodiek wordt de praktijk gevisiteerd door een extern visitatiebureau. De beroepsvereniging ontvangt het rapport en monitort eventuele verbeterpunten.

Ik ben aangesloten bij de NVST en het overkoepelend orgaan de RBCZ en voldoe aan alle eisen die zij stellen. Hierdoor sta ik ingeschreven bij vergelijk en kies(https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies).

Naast het behandelen van cliënten in mijn Shiatsu praktijk ben ik ook freelance masseur geweest bij sauna de Woudvennen te Joure.

Mijn roeping om Shiatsu Therapeut te worden is pas op latere leeftijd gekomen.
Belangstelling voor de werking van de spieren had ik altijd al.
De belangstelling voor de meridianen die door het lichaam kruisen heb ik opgedaan in een workshop in Den Haag bij Zen Shiatsu Leraar Alan Nash.
Daar heb ik ervaren wat een Shiatsu behandeling lichamelijk en emotioneel teweeg kan brengen.

Voor het behalen van het diploma Shiatsu Ryoho werd ondermeer als eis gesteld om een scriptie te maken.
Deze heb ik voor degenen die er belangstelling voor hebben op de website gezet.(scriptie)