Segmentale massage

Segmentale massage

Het menselijk lichaam bestaat uit samen-hangende structuren. Deze structuren bestaan uit:
een ruggenmergsegment, een ruggenmergzenuw, een inwendig orgaan, één of meer botten en een huidzone.
Deze samenhangende structuur, heet een metameer.
Het kenmerk van een metameer is dat deze verschillende onderdelen elkaar kunnen beïnvloeden.
Storingen in inwendige organen en functies daarvan, kunnen zich b.v. in de huid manifesteren.
Dit uit zich in overgevoeligheid, verklevingen of huidintrekking in de desbetreffende huidzone.
Ook in een spier of spiergroep kan zich een langdurige contractie voordoen.
Als door spanning en stress in het zenuwstelsel chronische overbelasting ontstaat, kan het functioneren van spieren en organen gestoord worden.
Alle spieren worden immers aangestuurd door het zenuwstelsel.
De oorzaak van het symptoom ligt dan niet in een orgaan of spier, maar in de slechte arbeid-rust-verhouding, of psychosociale problemen.

Segmentale massage werkt dieper in op de organen en de plaats waar gemasseerd wordt, is afhankelijk van de klacht.